Products

köpa vermox receptfritt

Vermox receptfritt online

Apotek på nätet

En tablett eller oral lösning

Medicinsk service

Tablett 100 mg 6 styck(en)

Description

Vad är Vermox?

Vermox är ett läkemedel i form av tabletter eller oral suspension och används för att behandla maskinfektioner av varierande svårighetsgrad. Läkemedlet dödar vuxna parasiter och förhindrar tillväxt och reproduktion av nykläckta maskar. Läkare ordinerar detta vermicid för milda till måttliga maskinfektioner. I svåra fall används vanligtvis andra mer aggressiva behandlingar.

[tab_banner banner1=”41$|||https://kopalakemedel.com/wp-content/uploads/2021/12/vermox30-1.png|||Apotek på nätet|||Vermox 100 mg/5 ml|||https://se.treated.com/springmask/vermox” banner2=”90$|||https://kopalakemedel.com/wp-content/uploads/2021/12/vermox.jpeg|||Medicinsk service|||Vermox 100 mg 6 tabl. |||https://dokteronline.prf.hn/l/ryP5p84″]

Hur fungerar det?

Mebendazol (den aktiva ingrediensen) interfererar med den cellulära tubulinbildningen i maskens tarmar och hämmar glukosupptag och ämnesomsättning. Parasiten förlorar sin förmåga att ta upp livsnödvändiga näringsämnen och dör. Mebendazol verkar på spolmask, springmask, trikiner, rävens dvärgbandmask, svinbandmask och andra vanliga parasiter (piskmask, hakmask, bandmask). Hur snabbt ger det effekt? Processen är inte allt för snabb och det tar ofta 2–3 dagar att fullt påverka parasitens vitalitet och sedan orsaka dess evakuering genom avföringen.

Den aktiva substansen absorberas dåligt av det mänskliga matsmältningssystemet. Detta minimerar läkemedlets biverkningar och ökar hur effektivt maskinfektioner behandlas. 

Inköp och pris av Vermox

Janssen Pharmaceutical marknadsför detta läkemedel i Sverige, Danmark och andra EU-länder. Det kan köpas på apotek (även online). Du behöver ha ett recept från en läkare för att köpa det. Certifierade tjänster erbjuder även möjligheten att delta i en läkarkonsultation online och att lägga en beställning med leverans i hela Sverige. Denna typ av tjänst kan påverka priset på läkemedlet, men priset som fastställts kan anses rimligt med hänsyn till att de säkerställer möjligheten att kontakta sjukvårdspersonal online och tillhandahåller leverans.

Det faktiska priset på Vermox varierar även beroende på om formen är tabletter eller oral suspension. Utöver denna ekonomiska aspekt är det dock nödvändigt att också granska kvaliteten på den medicin som behövs.

Hur används det?

Vermox måste tas enligt din läkares instruktioner. Hur läkemedlet intas och dosering kan variera beroende på angreppets svårighetsgrad och den specifika typen av parasit.

För behandling av spolmask är en engångsdos som måste upprepas efter cirka två veckor tillräckligt. Vid behandling av flera angrepp ska Vermox tas 2 gånger om dagen (morgon och kväll) i 3 dagar. En engångsdos av läkemedlet innehåller 100 mg mebendazol. Detta motsvarar 1 tablett eller 5 ml oral suspension (lättare att svälja och absorberas bättre av kroppen).

Vilka är begränsningarna för användning, försiktighetsåtgärderna och biverkningarna?

Du bör inte bekämpa parasiter med Vermox om du har individuell intolerans mot mebendazol eller något hjälpämne i läkemedlet. Nässelutslag är ett uppenbart tecken på en allergisk reaktion som följd av tabletter eller oral suspensionen för mask.

Vermox kan interagera med vissa läkemedel som cimetidin och metronidazol. Det är absolut nödvändigt att du informerar din läkare om du använder andra läkemedel.

Vermox ska inte ges till barn under 2 år.

Om du är intolerant mot vissa typer av sockerarter ska den orala suspensionen endast tas enligt din läkares anvisningar.

Patienter kan uppleva följande biverkningar:

  • smärta eller obehag i buken;
  • flatulens eller diarré;
  • illamående, kräkningar (ovanligt).

Denna lista över biverkningar är inte fullständig (för mer information se den officiella bipacksedeln).

Hitta fullständig information på FASS hemsida.

En kort FAQ

Vad innehåller Vermox?

Läkemedlet innehåller mebendazol (aktiv ingrediens) och ett antal hjälpämnen, till exempel natriumstärkelseglykolat, kiseldioxid kolloidal, magnesiumstearat, majsstärkelse, laktos. Den orala suspensionen innehåller även sackaros.

Vad är skillnaden mellan Vermox i formen av tabletter eller som oral suspension?

Tabletter och oral suspension har samma farmakodynamik. Valet av doseringsform beror på patientens individuella behov och ålder.

Kan gravida och ammande kvinnor använda Vermox?

Om du är gravid eller ammar måste Vermox endast användas enligt direkta instruktioner från din läkare. Tillverkaren rekommenderar inte användningen av mebendazol vid amning eller graviditet, eftersom ämnet passerar placentabarriären och utsöndras i bröstmjölk.

Kan jag köra bil när jag behandlas med Vermox?

Vanligtvis påverkar behandlingar mot mask inte förmågan att köra fordon eller andra maskiner.

Kan jag dricka alkohol?

Tillverkaren anger inga eventuella begränsningar angående alkohol. Men det är rekommenderat att dricka ansvarsfullt.

Vilka andra versioner av läkemedlet finns det?

Mebendazol utvecklades av Janssen Pharmaceutica och marknadsförs under det ursprungliga namnet Vermox. Sedan patentets utgång har många generiska versioner dykt upp på marknaden. Mebendazol tillverkas av många olika tillverkare under olika namn.