Products

Valaciclovir receptfritt

Valacyclovir

Valacyclovir 500 mg; 10, 20, 30 tabletter

Apotek på nätet Beställ nu

Description

Vad är Valaciclovir?

Valaciclovir är ett direktverkande antiviralt läkemedel. Används för behandling av infektioner på hud och slemhinnor orsakade av herpesviruset.

Tecken på att användning behövs är infektioner orsakade av herpes simplexvirus; primär och återkommande genital herpes; förebyggande av cytomegalovirusinfektion efter organtransplantation och nedsatt immunförsvar. Valacyclovir innehåller den aktiva substansen med samma namn. Själva läkemedlet är ett generiskt läkemedel till herpesmedicinen Valtrex och finns liksom originalläkemedlet i tablettform framställd av olika läkemedelsföretag. Dessa inkluderar Mylan, Actavis, Sandoz, Orion, Bluefish och Teva.

Hur verkar Valacyclovir?

Läkemedlets verkan syftar till att hämma DNA-syntesen av viruset.

När det väl är i blodet konverteras valaciclovir till acyclovir och valin.

I kroppen har acyklovir en specifik verkan mot herpes simplex-virus typ 1 och 2, Varicella zoster-virus, cytomegalovirus, Epstein-Barr-virus och humant virus typ 6. Den bildade acykloviren tränger in i cellerna som påverkas av viruset och stör uppdelningen av viralt DNA. Acylovir kan också penetrera in i virusets DNA och förstöra kedjan av vidare celldelning. Den höga effektiviteten hos läkemedlet Valacyclovir beror på det faktum att det tränger in i de celler som påverkas av viruset. Vid behandling av bältros bidrar läkemdelt till, förutom antiviral verkan, att minska smärta. Läkemedlet förebygger cytomegalovirusinfektion och minskar risken för implantatavstötning och förekomsten av herpesvirusinfektioner.

Kan jag köpa Valtrex (Valacyclovir) utan recept?

Valtrex (Valacyclovir) säljs inte receptfritt då läkemedlet har kontraindikationer och bara kan föreskrivas av läkare.

Hur får man ett recept på Valtrex?

För att få ett recept på Valtrex måste du ha kontakt med en läkare. Det kan göras genom ett personligt besök på en vårdcentral eller på distans via internet. Det andra alternativet är bekvämare, eftersom patient inte behöver ta sig någonstans, vilket kan vara svårt eller obekvämt med tanke på patientens tillstånd. I detta fall kan läkemedlet skickas med hemleverans så att patienten inte behöver besöka ett apotek.

Är det värt att köpa Valtrex utan recept på nätet?

Endast apotek har tillstånd att sälja läkemedel på nätet. Tro inte på någon som säger att du kan köpa en viss medicin online utan recept. Om någon säljer läkemedel på detta sätt så begår de en olaglig handling. Du kan inte vara säker på att dessa personer har lagrat medicinen på ett korrekt sätt. Ännu viktigare, du kan inte vara säker på att du köper en verklig medicin. Ofta saluförs förfalskningar på nätet som om det vore den riktiga medicinen. Är det rimligt att anta att förfalskade produkter inte ska användas? Det kan saknas aktiva substanser i förfalskningar, vilket resulterar i att medicineringen blir verkningslös.

Men detta är bara en mindre del av problemet. Det är mycket värre om förfalskningen innehåller den aktiva substansen men inte i den koncentrationen som anges på förpackningen. Eller om den aktiva substansen är en helt annan än vad som är angivet. I sådana all kan det vara skadligt för din hälsa att ta medicinen, Du kan få en allergisk reaktion av en substans som finns i en förfalskning vilket kan få allvarliga konsekvenser. Därför är det bättre att få ett recept på en vårdcentral eller via en nätdoktor och sedan köpa riktig medicin, även om det kostar lite mer.

Hur köper jag Valaciclovir (Valtrex) på nätet?

Du kan köpa Valaciclovir (Valtrex) online genom olika nätapotek. Vi har redan beskrivit ovan varför det är smidigare att köpa mediciner online jämfört med att gå till ett vanligt apotek. 

Ett nätapotek har öppet 24 timmar per dygn. För att beställa läkemedel måste du först fylla i ett kort hälsoformulär.  Formuläret kommer granskas av en läkare som, om patienten inte har några kontraindikationer, kommer skriva ut en recept på medicinen. Receptet kommer att överlämnas till ett partnerapotek, vars personal kommer att förbereda läkemedlet i tillräcklig dos för att behandla bältros eller herpes. Läkemedlet kommer att skickas till patienten per post i enlighet med alla nödvändiga krav för transporten. Vanligtvis kommer läkemedlet dagen efter att beställningen behandlats. En speciell kod utfärdas till kunden för spårning av leveransen.

Priset på Valtrex på nätapotek

Priset för Valtrex inkluderar kostnaden för en läkares konsultation och leverans. Detsamma gäller andra läkemedel på nätapotek, t.ex. antibiotika.

Hur används Valaciclovir?

Vid behandling av bältros, ta 1 g (t.ex. 2 tabletter på 500 mg) 3 gånger om dagen i 7 dagar.

För behandling av herpes ta 2000 mg 2 gånger om dagen i 7 dagar.

En andra dos ska tas 12 timmar efter den första, men inte tidigare än 6 timmar efter.

Behandling av primär genital herpes bör påbörjas först efter att symptomen har diagnostiserats av en läkare. Detta gäller även andra sjukdomar. Endast en läkare kan analysera patientens tillstånd, diagnostisera och ordinera lämplig behandling.

Valaciclovir i doser på 250 och 500 mg – när och vilket ska man använda?

Valaciclovir säljs i doser på 250 mg, 500 mg och 1000 mg. Den terapeutiska dosen beror på typen av sjukdom och dess svårighetsgrad. Till exempel, för behandling av herpes, kan en enda dos vara från 500 till 2000 mg. Vid behandling av bältros är 1000 mg den terapeutiska dosen och behandlingens varaktighet bestäms av läkare .Om du har ordinerats en stor dos av läkemedlet kommer det att vara bekvämare att ta det i tabletter på 500 mg.

Vilka är kontraindikationerna, biverkningarna och varningarna?

En ovillkorlig kontraindikation är en allergisk reaktion mot valaciclovir, acyclovir och hjälpämnen, låg ålder (under 12 år). Möjliga biverkningar från matsmältningssystemet och CNS: illamående, buksmärtor, kräkningar, diarré, huvudvärk, yrsel, svaghet. Hos patienter med nedsatt njurfunktion eller andra riskfaktorer är till och med koma möjlig. Därför bör det användas med försiktighet till patienter med njur- och leversjukdom.

Äldre personer bör öka sitt vätskeintag under behandling med Valacyclovir. Läs bipacksedeln noggrant och rådfråga en läkare före användning. För att ta reda på eventuella biverkningar som kan uppstå när du använder läkemedlet, läs de officiella instruktionerna för valacyclovir. Du kan hitta dem på websidan fass.se. Om valaciclovir inte hjälper måste du träffa en läkare.

Vad består Valaciclovir 500 mg av?

Filmdragerade tabletter. Varje tablett innehåller den aktiva substansen valaciclovir (i form av valaciclovir hydroklorid) 500 mg. Ytterligare komponenter (deras lista kan variera beroende på den specifika produkten):

  • mikrokristallin cellulosa;
  • krospovidon;
  • povidon;
  • magnesiumstearat;
  • vattenfri kolloidal kiseldioxid;
  • hypromellos;
  • titandioxid;
  • macrogol 400;
  • polysorbat 80 (endast i tabletter på 500 mg och 1000 mg);
  • karnaubavax.

Kan Valaciclovir kombineras med andra läkemedel?

Inga negativa effekter har observerats efter användning av Valacyclovir tillsammans med andra mediciner. Dock är det känt att halveringstiden av acyclovir är 3 timmer i patienter utan nedsatta funktioner i njurarna. Hos patienter med nedsatt njurfunktion ökar denna tidsperiod till 14 timmar. Därför bör försiktighet iakttas vid förskrivning av andra läkemedel som försämrar njurfunktionen (ciklosporin, takrolimus) parallellt med valaciclovir.

Valacyclovir och alkohol

Expertutlåtande säger att alkohol inte har några effekter på hur valacyclovir verkar. Det finns inga alkoholrelaterade varningar hos antivirala läkemedel som valacyclovir. Överdriven alkoholkonsumtion kan dock försvaga immunförsvaret.

Påverkar Valacyclovir din förmåga att köra bil?

Du bör avstå från att köra bil om du har biverkningar från CNS. Vid välbefinnande finns inga andra restriktioner för körning.

Kan Valacyclovir användas under gravididet eller amning?

Användning under graviditet är endast lämplig om det förväntade positiva utfallet av behandlingen för modern är större än den potentiellas risken för fostret eller babyn.