Products

ventolin receptfritt

Köp Ventoline receptfritt

Ventolin 100 mcg, 200 mcg

Europeisk klinik Köp nu

Description

Vad är Ventoline?

Ventoline (blå) inhalatorer används ofta för att lindra symtomen vid väsande andnöd orsakad av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Den aktiva ingrediensen är en bronkdilaterande substans salbutamol, som vidgar luftvägarna och underlättar andningen snabbt inom cirka fem minuter.

Hur fungerar salbutamol?

Salbutamol är ett läkemedel som kallas en kortverkande β2-adrenerg receptoragonist. När de stimuleras slappnar beta 2-receptorerna i lungorna av musklerna i luftvägarna. Därefter expanderar luftvägarna, vilket lindrar astmasymtom, inklusive hosta, väsande andning, trånghetskänsla i bröstet och andfåddhet (dyspné i medicinsk terminologi).

Köp och pris på Ventoline

Priset på denna anti-astmaprodukt inkluderar köp, samt en privatläkares samråd om att ge recept online. Du behöver inte ett tidigare utfärdat recept för att köpa Ventolin.

Hur använder jag Ventoline Accuhaler (Diskus) och Evohaler?

Accuhaler är en plastenhet som innehåller en 60-blisterremsa. Dess form liknar en hockeyspuck. Var och en av dessa innehåller en dos på 200 mikrogram (mikrogram) som kombinerar mikrofin salbutamol och laktos. Evohaler är en tryckdriven metallanordning – varje inandning innehåller 100 mikrogram salbutamol.

Använd inhalatorer strikt enligt din läkares anvisningar. Bilder som visar hur man gör inandningar ordentligt finns på Farmaceutiska Specialiteter i Sveriges onlineportal (länkarna nedan). Dessa läkemedel kan användas på lång sikt. Astmatiker bör alltid ha sin inhalator med sig för det fall där det är akut behov.

Vad är kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och biverkningar?

Är du allergisk mot salbutamol eller något av hjälpämnena avråds du absolut från att använda Ventoline.

Innan du använder Ventoline, informera en läkare om du har något av följande tillstånd: sköldkörtelsjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar vid anamnes, diabetes mellitus, minskade nivåer av kalium i blodet och onormal hjärtrytm. Observera att vissa blodtryckssänkande medel kan neutralisera läkemedlets verkan.

Potentiella biverkningar inkluderar mild skakning eller skakningar, huvudvärk, muskelkramper, ökad hjärtfrekvens och hjärtklappning.

Hitta fullständig information på FASS-webbplatsen.

Ventoline® Diskus®

Ventoline® Evohaler®

En kort FAQ

Vad innehåller Ventoline?

Den innehåller salbutamolsulfat. Som tidigare nämnts innehåller Accuhaler (Diskus) laktos i en mängd av cirka 12,5 mhg per dos (denna mängd är vanligtvis oproblematisk för personer som lider av laktosintolerans). Drivmedlet som används i Evohaler är HFA-134a (cirka 75 mg per dos).

Kan jag köra bil medan jag behandlar Ventoline?

Den aktiva ingrediensen i denna farmaceutiska produkt kan göra att man blir yr eller skakig. Om detta händer ska du inte köra, cykla eller använda maskiner.

Kan det användas under graviditet eller amning?

Teoretiskt sett ja, men du måste rådfråga din läkare innan du börjar behandlingen med Ventoline. Små mängder salbutamol kan passera i mjölk, men det är osannolikt att det orsakar skada på ett barn.

Kan jag dricka alkohol?

Officiell instruktion innehåller inte förbud mot konsumtion av alkoholhaltiga drycker. Du bör dock veta följande: vissa personer är känsliga för ämnen som finns i alkohol (nämligen histaminer och sulfiter) som är kända för att utlösa astmasymtom.

Hur förvaras denna produkt?

Du hittar extra info i broschyrer. Som regel bör du förvara den under rumstemperatur (högst 30 °C) på en plats oåtkomlig för barn.