Products

estradot receptfritt

Estradot (bioidentiskt östrogen)

8, 24 plåster

Apotek på nätet Köp nu

Description

Vad är Estradot?

Estradot är ett varumärke under vilket det bioidentiska östrogenet östradiol produceras och distribueras. Det är bioidentiskt då substansen är biologiskt identiskt med det mänskliga hormonet östradiol, även om det inte har mänskligt ursprung. Östradiol är klassificerat som ett östrogent steroidhormon. Det är naturligt förekommande hos kvinnor men även hos de flesta djurarter. Det styr den kvinnliga reproduktionscykeln. Östradiol är aktivt både hos män och kvinnor, men mer hos kvinnor.

Hos kvinnor tar det hand om:

 • utvecklingen av brösten;
 • breddning av höfterna;
 • att upprätthålla bröstkörtlarna, livmodern och slidan under de olika livsstadierna;

Estradot gör östradiol tillgängligt för kvinnor som under klimakteriet får tillfällig östradiolbrist och de obekväma biverkningar som följer med det.

Vad är klimakteriet?

Klimakteriet är en oundviklig övergång som sker hos varje kvinna när hon slutar vara fertil. Det inträffar efter att hon passerat medianen för sin livslängd. Denna övergångsperiod kan variera i längd och åtföljas av obekväma fysiologiska symtom. Klimakteriet kommer i allmänhet mellan 45 och 55 år men kan också komma tidigare om till exempel äggstockarna tas bort genom operation (hysterektomi).

Vad orsakar obekväma biverkningar under klimakteriet?

Under klimakteriet minskar gradvis produktionen av östrogenhormoner i kvinnans kropp. Denna förändring utlöser många typer av förändringar i kroppen. Ju snabbare takten är med vilken minskningen fortskrider, desto allvarligare kan symtomen bli.

Är Estradot en ”HRT”?

Estradot utvecklades som en HRT för att göra biverkningarna av klimakteriet mer uthärdliga för de kvinnor som måste genomgå dem.

HRT står för hormonersättningsterapi (Hormone Replacement Therapy). Det är i grunden en behandling med tillskottshormoner, liknande terapier med vitamintillskott, där bristfälliga vitaminer fylls på med kompletterade vitaminer. Problemet med kosttillskott är att tillföra samma ämne som kroppen saknar så att kroppen kan göra all nödvändig läkning på egen hand. Medan mediciner är kemikalier som manipulerar kroppens naturliga, fysiologiska, processer.

köpa estradot plåster

Verkningsmekanism för Estradot

Estradot frisätter östradiol i blodomloppet. Detta tillskott av hormoner kommer att komplettera befintliga östradiolbrister i kroppen. På det sättet minskar biverkningarna av klimakteriet.

Hjälper Estradot mot viktuppgång

Östradiol har en roll i viktstyrningen hos kvinnor. När det finns brist eller ett överskott av östradiol kan detta få en person att gå upp i vikt. Därmed kan tillskott av östradiol – om det tidigare fanns en befintlig övervikt orsakad av östradiolbrist – få kvinnor att gå ner i vikt.

Administreringsmetoder för östrogen

Depotplåster

Tack vare depotplåster, även känt som ”hormonplåster”, kan doser av östradiol kontrolleras noggrant och frigöras jämnt över tid.

Tabletter

Detta till skillnad från tabletter, som måste passera genom matsmältningskanalen. Eftersom det finns många faktorer som spelar in under matsmältningen är det svårt att kontrollera orala doser exakt.

Injektioner

Plåster är också fördelaktiga jämfört med det tredje administreringsalternativet: injektioner. Eftersom det finns tydliga säkerhetsrisker med att icke-medicinskt utbildade personer administrerar en injektion:

 1. de kan lämna luftbubblor i nålskaftet;
 2. de kan välja plats för införing felaktigt;
 3. de kan sticka in nålen för grunt eller för djupt;

Alla dessa fel kan potentiellt vara mycket skadliga.

Divigel

Divigel är en gel som kompletterar östradiol för lokal applicering. Det hjälper specifikt (och endast) mot värmevallningar och nattliga svettningar orsakade av klimakteriet. Gelen appliceras på de ställen där dessa symtom uppträder.

Estradot-plåster på marknaden

Namn Dos / Styrka (mg) Effekt
Estradot 25 25,00 mikrogram 24 timmar
Estradot 37,5 37,50 mikrogram 24 timmar
Estradot 50 50,00 mikrogram 24 timmar
Estradot 75 75,00 mikrogram 24 timmar
Estradot 100 100,00 mikrogram 24 timmar

 

Hur man använder Estradot-plåster

Din läkare bestämmer hur länge du ska genomgå behandling.

Fäst den självhäftande sidan av Estradot-plåstret på en ren, torr hudfläck på buken. Fäst inte plåstret på brösten.

Under behandlingen har du alltid ett och aldrig mer än ett plåster på huden under hela tiden av den ordinerade behandlingen. Var 4:e dag slänger du ditt plåster och byter ut det mot ett nytt. Det totala antalet plåster i ett paket är 8 vilket kan räcka upp till cirka 1 månad.

Hur snabbt verkar östradiol?

Östradiol är ett långsamt verkande ämne. Det beror på individen och hans/hennes specifika medicinska besvär hur länge behandlingen kommer att behöva pågå. Räkna med att det tar minst ett par veckor – fråga din läkare för detaljer.

Priset på Estradot

På svenska nätapotek betalar du runt 700 kronor för ett paket med 8 Estradot 25 mikrograms HRT-plåster. Recept och leverans ingår. På lokala apotek i Sverige kommer du sannolikt att betala något mindre men du kommer behöva ett recept, vilket kommer att läggas till den totala kostnaden.

Hur köpen man Estradot

Tillgängligheten av Estradot är liknande som för andra stora läkemedelsmärken. Du kan köpa det på ditt lokala apotek eller på något nätapotek online.

Du kan få det hemma i Sverige. Men även när du är på ditt favoritresmål: i Frankrike, Spanien, Portugal, etc.

Om du kan få Estradot ”över disk” så har du säkert att göra med en olaglig säljare. Du kommer i så fall inte veta säkert vad de verkligen säljer till dig. Därför föreslår vi att du alltid köper dina läkemedel från legitima nätapotek online.

Leverans tar normalt 1 dag. Leveransproblem är sällsynta då logistiken är väl utvecklad i Sverige.

Alternativ till Estradot

Estalis

Estalis är också ett transdermalt hormonplåster som liknar Estradot, men förutom östrogenhormonet estradiol innehåller det även progestinhormonet noretindron. Det används för att behandla värmevallningar och även andra biverkningar av klimakteriet.

Evorel

Evorel är i grunden en mer potent form av Estradot, för kvinnor som har längre och mer intensiva klimakterieproblem.

Möjliga bieffekter av Estradot

Denna lista är inte komplett, kontakta din läkare omedelbart om du upplever några symtom som verkar onormala för hur du känner dig normalt.

 • hettande känsla:
 • i ansiktet;
 • i nacken;
 • på bröstet;

 • plötslig intensiv värme och svettning över hela kroppen;
 • sömnstörninga;
 • irritabilitet och depression;
 • torrhet i slidan;
 • huvudvärk;
 • gastrointestinala störningar;
 • nedstämdhet;
 • nervositet;
 • muskel-/ledsmärtor;
 • ryggsmärtor;
 • tryck i bröstet;
 • menstruationsstörningar;
 • hudproblem på administreringsstället.

Gör Estradot att du går upp i vikt?

Estradot medför inte att du går upp i vikt. Snarare tvärtom, att du förlorar vikt, om du lider av övervikt orsakad av östradiolbrist eller överskott.

Interaktioner av Estradot

Interaktioner mellan Estradot och följande läkemedel kan orsaka biverkningar: 

 • dantrolen;
 • tranexamsyra;
 • lenalidomid;
 • pomalidomid;
 • hemin;
 • talidomid;
 • karfilzomib;

Listan är inte komplett, om du använder någon form av medicin bör du konsultera en läkare för att reda ut eventuella kombinationsproblem före påbörjad behandling. 

Andra försiktighetsåtgärder för Estradot

Enligt forskning är det känt att Estradot orsakar en ökad risk för blodproppar, hjärtinfarkt, stroke och bröstcancer hos kvinnor som fått en 5 år lång behandling med östrogen.

Rådet är därför att inte använda Estradot längre än vad som är absolut nödvändigt för att ta bort de symtom som verkligen stör din vardag.

Erfarenheter av att använda Estradot-plåster

På forumet Drugs.com gav 47% av användarna positiva recensioner på Estradot, medan 39% gav negativa recensioner.

Fass

I Sverige är vi välsignade med Fass, vår svenska, samlade och mycket omfattande källa till medicinsk kunskap. Du hittar Fass genom att följa denna länk:

https://www.fass.se/LIF/startpage

Där finns officiella instruktioner för Estradot.