Products

mysimba receptfritt

Finns Mysimba tillgängligt receptfritt?

Mysimba 8 mg/90 mg

Europeisk klinik Beställ nu

Description

Några extrakilon kan orsaka allvarliga sjukdomar och svårigheter i vardagen och familjelivet. Om en patients målmedvetna handlingar inte räcker för effektiv viktnedgång, kan en läkare rekommendera en kompletterande behandling med läkemedel. Mysimba depottabletter kan köpas online med leverans. Hur görs det korrekt?

Hur köper man Mysimba online?

Mysimba har godkänts för medicinskt bruk i EU och Norge sedan 2015 och säljs lagligt på apotek och specialiserade onlineapotek. Många patienter föredrar att handla online, eftersom de då inte behöver vandra runt i staden på jakt efter ett apotek som har den önskade medicinen.

Du måste endast använda tjänster från certifierade leverantörer. Det finns många oseriösa onlineapotek som illegalt säljer läkemedel utan recept och utan att betala skatt. Sådana erbjudanden kan verka lockande, men de utgör omotiverade risker, inklusive hälsorisker.

En pålitlig leverantör erbjuder alltid möjligheten att få recept och garanterar leverans i tid över hela landet. Internationella beställningar är ibland möjliga (Tyskland, Schweiz, etc.). Var kan man hitta en sådan leverantör? Klicka på banners på denna webbsida och kolla in erbjudanden från en certifierad läkemedelshandel online som har svenskt godkännande.

Går det att köpa Mysimba receptfritt?

För att köpa Mysimba behöver du få ett recept; denna produkt är inte tillgänglig receptfritt. Först och främst garanterar detta det korrekta urvalet av läkemedel, med hänsyn till varje patients individuella förutsättningar. Modern teknik gör det möjligt att förenkla proceduren för att få ett recept. På den rekommenderade e-handeln kan du lägga en beställning utan att besöka en läkare fysiskt. Ett program som förskriver recept online har tagits fram för Svenska patienter.

Det är väldigt enkelt att lägga en beställning. Du måste fylla i det medicinska frågeformuläret helt ärligt. Den tillgängliga läkaren analysera den mottagna informationen och gör köpet genomförbart. Han eller hon kommer dock, precis som vilken läkare som helst, att vägra en förskrivning i händelsen att angiven fakta avslöjar att användningen av läkemedlet inte är säkert för köparen.

Mysimbas pris: hur man handlar lönsamt

Priset på Mysimbas tabletter online består av flera komponenter. I kostnaden på beställningen ingår förutom priset på läkemedlet en läkares konsultation och leverans till en plats som är bekväm för kunden. Dessa tjänster finns inte på ett vanligt apotek. Att köpa större förpackningar kan vara ett smart sätt att spara pengar (om det här alternativet är tillgängligt och antalet tabletter passar dina behov).

Mysimba: bantningsmedicin för viktnedgång

Mysimba är ett läkemedel som används som hjälpmedel för att gå ner i vikt. Indikationen för användning av långtidsverkande tabletter är fetma av varierande grad med ett kroppsmasseindex på 30 kg/m2 eller mer. Mysimba kan användas med ett BMI på 27 kg/m2 i närvaro av relaterade hälsotillstånd som typ 2-diabetes eller hypertoni.

Mysimba är ett kombinationsläkemedel och bupropion och naltrexon är dess aktiva komponenter. Varje tablett innehåller 8 mg naltrexonhydroklorid och 90 mg bupropionhydroklorid. Separat används dessa läkemedel inom psykiatrin och vid behandling av nikotin- och ibland alkoholberoende.

Kombinationen av de två aktiva ingredienserna verkar på två specifika områden i hjärnan: den bågformade kärnan i hypotalamus och det mesolimbiska dopaminsystemet. Detta leder till en ökad känsla av mättnad och tillfredsställelse från matintag. Bupropion som antidepressivt medel kan också öka patientens motivation att gå ner i vikt.

Läkemedlet påverkar kroppens energibalans. Som ett resultat minskar behovet av stora mängder kaloririk mat.

Hur tar man medicinen?

Användningen av Mysimba kännetecknas av en ökad dosmängd från den första till den fjärde veckan av behandlingen:

 1. tablett första veckan;
 2. 1 tablett två gånger dagligen den andra veckan;
 3. 2 + 1 den tredje veckan;
 4. 2 tabletter två gånger om dagen från den fjärde veckan till slutet av behandlingen.

En behandling med Mysimba

Den högsta tillåtna dosen av läkemedlet är 32 mg naltrexonhydroklorid och 360 mg bupropionhydroklorid, vilket motsvarar 4 tabletter per dag. Den rekommenderade ordningen för intag är vid samma tidpunkt varje morgon och kväll, oavsett måltid.

Behandlingens längd är 16 veckor eller mer. Om patienten inte har gått ner minst 5 % i vikt inom 16 veckors behandling, bör behovet av fortsatt behandling omvärderas. Chansen är stor att Mysimba inte är lämplig i detta fallet. Det kan dock inte uteslutas att en patient kan uppträda olämpligt genom att strunt i att kontrollera sin kost och att motionera, vilket då ger missvisande resultat.

Tabletterna ska tas oralt med mycket vatten. Eftersom depottabletter kännetecknas av en förlängd frisättning av de aktiva ingredienserna, får de inte tuggas eller på annat sätt krossas före användning.

Att hoppa över nästa dos medicin bör inte påverka administreringsordningen. Följande tablett ska tas vid den vanliga tidpunkten och i vanlig mängd. Brott mot denna regel kan ändra den tillåtna dagliga balansen av de aktiva substansen i blodet.

Om du av någon anledning ej längre vill använda dina inköpta tabletter uppmuntrar vi dig att inlämna dem på ett officiellt återlämningsställe för medicinska varor, exempelvis hos ditt lokala apotek.

Kontraindikationer och biverkningar

Tabletter mot fetma är inte lämpligt för alla patienter. Personer över 65 år, såväl som de som har fått huvudskador eller lider (lidit) av alkoholberoende, bör överväga användningen av Mysimba med yttersta försiktighet.

De kategoriska kontraindikationerna är:

 • graviditet och amning;
 • okontrollerad arteriell hypertoni;
 • allvarlig njursvikt;
 • användandet av opioider.

Användandet av läkemedlet kan medfölja några biverkningar:

 • ångest och sömnlöshet;
 • yrsel;
 • tremor;
 • högt blodtryck;
 • hjärtklappning.

Allvarliga men sällsynta biverkningar inkluderar mentala statusförändringar som hallucinationer. Detta måste de som kör fordon eller andra maskiner ta hänsyn till.

För en komplett lista över kontraindikationer och biverkningar, besök FASS webbplats.

Resultaten och erfarenheten av att använda Mysimba

Studier har visat att detta läkemedel är effektivt i kampen mot fetma. På forum som Flashback kan du hitta recensioner av riktiga användare, något som kan anses ganska positivt. Men forum och inofficiella källor bör endast betraktas som inledande och informativt material, inte guider för användning.

Ibland är det nödvändigt att hitta den mest lämpliga medicinen (Mysimba eller Saxenda). Beslutet om val av läkemedel bör endast fattas av en läkare.

Vanliga frågor och svar

​​Är Mysimba farligt?

Läkemedlet har genomgått kliniska test och är säkert att använda. Säkerheten för att ta tabletterna beror på individens tolerans mot dessa komponenter. Mysimba är kontraindicerat hos en del patientgrupper på grund av att det orsakar svåra biverkningar. Om du inte tillhör någon av dess grupper bör inte läkemedlet vara en risk för din kropp eller hälsa. Alla oklarheter måste utredas av en läkare.

Vad fungerar bäst: Mysimba eller Saxenda? 

Det finns ingen perfekt lösning för att gå ner i vikt. Om en läkare föredrar Mysimba framför Saxenda så har denne troligen haft en god anledning. Båda läkemedlen används i samma syfte, men fungerar på lite olika sätt.

  Mysimba Saxenda
Aktiv substans Naltrexon väteklorid och bupropion väteklroid Liraglutid
Handlingsmekanism Effekt på det centrala nervsystemet Effekt på det centrala nervsystemet och mag-tarmkanalen
Farmaceutisk form Tabletter Injektionspennor

Jag använder redan en annan viktminskningsmedicin. Kan jag byta till Mysimba?

En sådan önskan måste anmälas till en läkare. Om läkaren anser att din nuvarande behandling inte fungerar så kan han skriva ut Mysimba eller annat läkemedel.

Varför går jag inte ner i vikt?

För att behandlingen mot fetma ska vara tillräckligt effektiv måste läkemedel kombineras med god kost och träning. Mysimba underlättar övergången till en lågkaloridiet och kan öka motivationen att gå ner i vikt. Ingen av komponenterna i detta läkemedel förbränner fett.

Brist på resultat kan också vara ett tecken på fel val av läkemedel. Anledningen till låg effektivitet kan bara fastställa av en närvarande läkare.

Hur fort kan jag gå ned i vikt med Mysimba?

En kamp mot fetma med hjälp av läkemedel kan inte stressas fram. Du måste vara beredd på att behandlingen tar lång tid. Det kan ta upp till 56 veckor. En mer säker prognos kan fastställas av en läkare som är bekant med din läkemedelshistorik.

Hur många kilo kan jag förlora med Mysimba?

Det beror på startvikten. Behandlingen ses som effektiv om patienten har gått ned mer än 5% av sin vikt.

Hur säkert är det att förvara och transportera Mysimba?

Dessa tabletter har inte särskilda krav på förvaring eller transport. De måste förvaras i sin originalförpackning. Rumstemperatur (20-30 grader Celsius) är optimal lagringstemperatur. Om du planerar att använda Mysimba i extrem temperatur eller vid hög luftfuktighet är det bäst att anmäla detta till tillverkaren eller annan relevant expert för att få en kvalificerad bedömning.

Kan jag dricka alkohol under behandlingen?

Tillverkaren varnar för frekvent alkoholintag under användning av Mysimba. Detta gäller även stora mängder alkohol. Med tanke på den stora mängden kalorier i alkoholhaltiga drycker, är det bättre att avstå. Det finns dock inga bevis på att enstaka, måttliga intag av alkoholhaltiga drycker kan skada patienten.

Hur fungerar Mysimba tillsammans med andra läkemedel?

Mysimba får inte användas tillsammans med vissa andra läkemedel. Du hittar en komplett lista på sådana läkemedel i handhavandeinstruktionen. Ett urval: opiater och monoaminoxidas-hämmare. Mysimba kan minska effektiviteten hos andra läkemedel om de används samtidigt. Meddela din läkare vilka läkemedel du haft förskrivna tidigare.