Products

köpa saxenda receptfritt

Saxenda

6 mg/ml, 5 injektionspennor

Online-tjänst Beställ nu

Description

Vad är Saxenda?

Saxenda är ett injicerbart läkemedel som hjälper till att kontrollera blodsockernivåerna. Den aktiva substansen liraglutid påverkar mättnadskänslan och minskar det psykologiska behovet av mat. Detta gör det möjligt att använda Saxenda för att bekämpa fetma.

Hur fungerar detta läkemedel?

Saxenda innehåller ett aktivt ämne som heter liraglutid, som är en glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) analog. Det fungerar genom att reglera aptiten, vilket kan leda till att man äter färre kalorier och går ner i vikt. Denna effekt kan kvarstå i 24 timmar, eftersom liraglutid, till skillnad från endogent GLP-1, har en lång (ca 13 timmar) halveringstid från blodplasma.

Saxenda hjälper till att kontrollera dina blodsockernivåer. Graden av stimulering av insulinutsöndringen av betacellerna i bukspottkörteln är strikt beroende av ökningen eller minskningen av mängden glukos.

En av verkningsmekanismerna på kroppen är en liten fördröjning av magtömningen och stimulering av speciella delar av hjärnan (hypothalamus, etc.), vilket minskar hungerkänslan och ökar mättnadskänslan. Som ett resultat av detta minskar patientens behov av fettrik mat med högt kaloriinnehåll. Att minska ett kaloriintag gör det lättare att gå ner i vikt. Det är dock viktigt att komma ihåg att Saxenda inte kan ersätta träning och kost. Dessutom bör en patient göra fysiska övningar och följa en måltidsplan med begränsad kalori. Det finns till och med en app utvecklad av tillverkare som hjälper patienter att nå sina mål. 

Hur köper man Saxenda online? Läkemedlets pris

Detta läkemedel säljs på apotek och onlinemedicin plattformar. Att köpa online underlättar processen att välja och betala för ett läkemedel, och minskar också riskerna med att besöka en läkare, särskilt när det gäller karantänrestriktioner. Du kan göra ett köp även om du inte själv inte har ett recept. På leverantörens hemsida får du en kvalificerad läkarkonsultation utan att lämna ditt hem. För att göra detta måste du i god tro fylla i ett medicinskt frågeformulär. Ett elektroniskt recept gör att du kan slutföra beställningen och ta emot varorna på en lämplig plats för dig. Konsultation och leverans ingår i produktpriset. Detta är bekvämt eftersom du inte behöver betala separata räkningar eller oroa dig för dolda avgifter.

Köp Saxenda på internet – undvik misstänkt erbjudanden 

Kom ihåg: detta är ett receptbelagt läkemedel, så OTC-erbjudanden är olagliga. Och om priset är för bra för att vara sant kan detta vara ett tecken på en förfalskad produkt.

Viktigt: falska läkemedel säljs mest på asiatiska eller östeuropeiska plattformar (trots att de kan översättas till svenska). Dessa täcks inte av några lagstadgade villkor och kräver inget recept för att beställa. De receptbelagda läkemedlen erbjuds över disk och skickas utan hänsyn till rättsliga ramverk och det finns ingen garanti för att temperaturkravet för Saxenda kommer att följas under leverans. Är detta allvarligt? 

Bli inte lurad de ”billigaste priserna” på misstänkta webbsidor. Pålitliga plattformar ber om recept eller ger en möjlighet att få ett elektroniskt recept.

Hur använder man Saxenda?

Saxenda injiceras under huden med en speciell spruta som innehåller läkemedlet (den kommer i form av en förfylld penna). Din läkare eller sjuksköterska kan lära dig hur du själv tar injektioner. Ett detaljerat schema för dosering av läkemedlet finns också i broschyren från tillverkaren. Injicera inte intramuskulärt eller intravenöst. Rekommenderade injektionsställen är buken, skinkorna eller överarmarna.

Du måste komma överens om doseringen och förfarandet för användning med din läkare. En mycket viktig aspekt är den gradvisa ökningen av dosen från 0,6 mg till 3 mg per dag. Från den 5:e terapiveckan kan du byta till maximal dos. Om du efter 12 veckors behandling inte får något positivt resultat, är det nödvändigt att ompröva korrektheten av den valda behandlingen.

En maxdos på 3 mg av den aktiva ingrediensen är tillåten för barn från 12 år och för vuxna upp till 75 år (patienter yngre än tolv eller äldre än sjuttiofem ska inte använda det). Effektiviteten av behandlingen ökar inte med ökande dosering.

Det är nödvändigt att välja en lämplig tidpunkt för injektionen för att kunna göra injektionen med ett intervall på 24 timmar. Således kan kontinuerlig verkan av liraglutid uppnås.

hur man använder saxenda

Möjliga biverkningar och kontraindikationer

Ibland kan användning av Saxenda leda till biverkningar. De kanske aldrig dyker upp, men du behöver veta om kroppens troliga negativa reaktioner på liraglutid. De vanligaste biverkningarna inkluderar illamående, dyspeptiska störningar och lokala injektionsrelaterade hudreaktioner.

Tillverkaren rapporterar att läkemedlet är kontraindicerat hos personer över 75 år, gravida kvinnor, patienter som lider av inflammatoriska tarmsjukdomar eller en minskning av aktiviteten i muskelsystemet i magen (gastropares).

En komplett lista över biverkningar och kontraindikationer finns på FASS-webbplatsen.

Saxenda Novo Nordisk

Vanliga frågor om läkemedlet

Vad innehåller Saxenda?

Saxenda innehåller den aktiva substansen liraglutid och hjälpkomponenter natriumvätefosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, natriumhydroxid/saltsyra, vatten för injektion. Förpackningen innehåller förfyllda pennor, leverantören kan även erbjuda nålar och behållare för använda nålar.

Saxenda, Victoza och analoger: vad man ska välja

Saxenda och Victoza har en liknande farmakologisk effekt, eftersom de har en identisk aktiv ingrediens, liraglutid. Victoza är dock avsett för behandling av diabetes mellitus. Valet bör anförtros en läkare som känner till din kropps individuella egenskaper och den fullständiga medicinska historien.

Olika GLP-1-receptoragonister (som Ozempic) kan ha distinkta biverkningar och kontraindikationer. Detta bör beaktas om du letar efter Saxenda-alternativ.

Kan du dricka alkohol?

Tillverkaren rapporterar inte om möjliga interaktioner mellan den aktiva ingrediensen och alkohol. Om du bantar och tränar bör du begränsa alkoholintaget som en kaloririk mat som kan minska dina viktminskningsansträngningar.

Kan du använda det under graviditet och amning?

Graviditet och amning är direkta kontraindikationer för användning av Saxenda. Effekten av liraglutid på ett barn är fortfarande outforskad.

Kan jag köra bil?

Under normal behandling kommer Saxenda inte att kunna begränsa din förmåga att köra bil eller annat fordon. Vissa patienter kan dock uppleva yrsel under de första tre månaderna av behandlingen.

Vilka är reglerna för förvaring och transport av Saxenda?

Hållbarheten anges på förpackningen. Efter denna tidsperiod måste läkemedlet kasseras. Under utgångsdatumet ska Saxenda förvaras i en temperatur på 2 till 8 grader Celsius. Tillverkaren anger möjligheten att förvara och transportera en sprutpenna vid en temperatur på 20-30 grader i 30 dagar. Det är viktigt att säkerställa att injektionsvätskan inte fryser. Användning av läkemedlet efter upptining är inte acceptabelt.

Kan jag köpa Saxenda i tablettform?

Liraglutid är endast tillgängligt som injektion. Detta ämne är inte tillgängligt i tabletter. Det finns dock läkemedel mot fetma i form av tabletter och kapslar (som Mysimba och Xenical). I dessa läkemedel används andra aktiva substanser. Du kan inte själv ändra läkemedel under kampen mot övervikt.

Bör jag vara orolig för att injicerbara läkemedel ska minska aptiten?

Fetma är en sjukdom. Behandlingen är inte alltid behaglig. Du har dock ingen anledning att oroa dig. Om läkaren har valt rätt medicin för dig, kan du räkna med ett gynnsamt behandlingsförlopp.

Hur smärtsam är injektionen?

Du kommer definitivt att känna av en subkutan injektion. Pennan är dock utformad speciellt för att minska smärtan. Nålen är tillräckligt tunn för att injektionsstället ska läka mycket snabbt. Eventuella smärtsamma upplevelser är en avvikelse från normen. Dessa ska rapporteras till en läkare.

Kan jag uppleva biverkningar?

Som nämnts ovan har liraglutid vissa biverkningar. Några av dem kan förhindra fortsatt användning av Saxenda. Enligt statistiken är det mer sannolikt att patienter genomgår terapi utan biverkningar än med dem. Det finns dock alltid en risk att stöta på negativa reaktioner på läkemedlets komponenter. Mer information om frekvensen av eventuella oönskade effekter finns i läkemedlets instruktioner.

Varför är kost och motion nödvändigt under viktminskningsbehandlingen?

Saxenda bränner inte fett. Liraglutid minskar hungern och bromsar magtömningen. Detta är bara en del av en framgångsrik fetmabehandling. Om du inte följer en diet och inte gör särskilda fysiska övningar kommer effekten av Saxenda att vara mycket begränsad.

Hur snabbt kan jag förlora några extra kilo?

Patienten måste vara beredd på en lång behandling. Preliminära slutsatser kan göras först efter 12 veckors behandling med liraglutid. Med en ansvarsfull inställning till kost och träning kan du förvänta dig goda resultat inom rimlig tid.

Vem kan använda Saxenda?

Liraglutid-injektioner är inte avsedda för allmänheten. En vilja att gå ner i vikt till sommaren är inte tillräckligt för att påbörja en behandling. Läkemedlet är tänkt för personer som är:

  •  feta (BMI 30+) eller
  •  överviktiga (BMI 28-30) och har underliggande medicinska tillstånd. 

Du kan räkna ut indexet själv, dela bara din kroppsvikt med kvadraten på din längd i meter.

saxenda på nätet

Hur interagerar Saxenda med andra läkemedel?

För att bekämpa övervikt är det nödvändigt att undvika samtidig användning av olika läkemedel. Liraglutid kan minska effekten av andra läkemedel eftersom det kan begränsa deras absorption från mag-tarmkanalen. Det finns ingen universell tabell över läkemedelsinteraktioner, så läkaren bedömer alla risker individuellt.

Saxenda: användares erfarenhet

På internet kan du enkelt hitta recensioner och erfarenheter från personer som har använt Saxenda (liraglutid). Till exempel på svenska forumet Flashback är det många som vill berätta om sin erfarenhet av att behandla fetma eller diabetes. Användarbetygen för detta läkemedel kan anses vara höga. Hur som helst, om din läkare har rekommenderat dig att genomgå Saxenda-behandling, bör du lita på hans/hennes åsikt, inte på uttalanden från anonyma internetanvändare.