Products

Eliquis pris

Eliquis (apixaban)

Eliquis 2,5 mg, 5 mg

Online apotheek Beställ nu

Description

Trombos är ett farligt tillstånd och vem som helst kan hamna i riskgruppen. Tidigare operationer, problem med det kardiovaskulära systemet, samt en ohälsosam livsstil kan störa blodets koaguleringsprocess. Utöver att behandla de sjukdomar som leder till blodproppar är det vanligtvis även nödvändigt att använda antikoagulantia (Eliquis eller andra mediciner, enligt vad som förskrivits av en läkare). Hur köper man detta läkemedel online på ett säkert och tryggt sätt?

Behöver jag ett recept för att köpa Eliquis på apoteket?

För att köpa antikoagulantia måste du först få ett recept av en läkare. Denna regel är obligatorisk för alla legitimerade apotek och läkemedelstjänster på nätet. E-handelsplatser inom detaljhandel (Amazon, etc.) kan inte erbjuda Eliquis. Billiga priser hos oseriösa onlineapotek lockar förhoppningsvis inga kunder.

Ibland tar det lång tid att få till en konsultation med en läkare och att få tag på ett recept kan förstöra dina planer för dagen. Lagstiftningen tillåter att det blir enklare att handla tabletter och kapslar. Apotek via nätet kan förse sina kunder med recept via konsultationer online (eller förnya befintliga.) För att förnya recept behöver du därför inte lämna ditt hem utan kan istället använda en dator, surfplatta eller smartphone.

Konsultationer online baseras på ett särskilt frågeformulär som blir tillgängligt för läkaren omedelbart efter att patienten fyllt i alla svar.

Pris för Eliquis med halsband hos onlineapotek

Priset för Eliquis på den rekommenderade webbsidan inkluderar tjänsterna att delta i en konsult med en läkare (och få ett recept online) samt leveransen av varorna till en plats som är passande för kunden. Det totala slutpriset för beställningen anges på leverantörens hemsida. En integrerad och transparent syn på prissättning gör köpet relativt överkomligt. Enligt Eliquis officiella webbplats finns det tillhörande armband och halsband med nödvändig information för användning av läkemedlet. Dessa kan förses av en behandlande läkare. Amazon erbjuder även armband. Använd gärna Eliquis® halsband för att informera andra om den medicin du använder. Det klassas som ett hjälpmedel avsett för informationsändamål, exempelvis vid nödfall. En läkare bör göras medveten om att du löper ökad risk för blödningar och kan då anpassa sina åtgärder.

Hur fungerar Eliquis?

Eliquis är ett läkemedel som innehåller det aktiva ämnet apixaban. Det tillhör kategorin blodförtunnande medel (antikoagulantia) och används för att behandla tromboser och förebygga blodproppar.

Apixaban påverkar blodets koaguleringsfaktor X (ett proenzym som ansvarar för att blodets koaguleringsprocess förlöper korrekt). Det aktiva ämnet hämmar aktiviteten av faktor Xa, vilket leder till en minskning i bildningen av blodproppar. En balans mellan den bloduttunnande effekten och att säkerställa blodkoagulering uppnås genom apixabans höga selektiv förmåga. Ämnet hämmar inte direkt trombocytaggregationen (det finns bara en indirekt effekt på trombininducerad trombocytaggregation).

Anvisningar för bruk:

  • förebyggande av venös trombos efter operation (särskilt i benen);
  • förebyggande av trombos hos patienter med förmaksflimmer;
  • behandling av djup ventrombos och lungemboli.

Läkare ordinerar regel denna medicin till män och kvinnor över 18 år. Är patienten över 75 år är Eliquis kopplat till ökade risker.

Hur tar man Eliquis 2,5 eller 5 mg?

Schemat för administration och dosering beror på anledning att Eliquis används och patientens individuella egenskaper:

  • Postoperativ vård: 2.5 mg två gånger dagligen i 10-14 dagar (32-38 dagar vid större operationer eller höftoperationer).
  • Förebyggande av trombos hos patienter med hjärtarytmier: 5 mg två gånger dagligen. En läkare avgör behandlingstiden för varje enskild patient.
  • Behandling av trombos: 10 mg två gånger dagligen under den första behandlingsveckan och 5 mg två gånger om dagen under resterande behandlingstid. För enklare användning under denna period rekommenderas användningen av förpackningen med 5 mg per tablett. Njursvikt eller annan nedsatt njurfunktion kan göra att den dagliga dosen sänks till 5 mg. 

Om du glömmer att ta en tablett vid den bestämda tidpunkten ska du ta den så fort som möjligt. Det finns ingen anledning att justera nästkommande dos. Under ett normal vårdförlopp leder det inte till en överdos. Eliquis tabletter måste tas oralt tillsammans med tillräcklig vätska. Det är tillåtet att krossa tabletterna och blanda ut dem med vatten, 5% glukos i vatten (G5W) eller äppeljuice för att underlätta sväljningen. Att blanda med äppelmos är ett annat alternativ.

Eliquis: biverkningar, försiktigheter, interaktioner med alkohol

Apixaban interagerar med vissa läkemedel och det är därför viktigt att meddela läkaren om eventuella behandlingar som tas samtidigt. Obefogad förstärkning av Eliquis effekt bör inte tillåtas och kan leda till en okontrollerad minskning av blodkoagulering och ökad blödning. Andra läkemedel försvagar apixabans effekt kraftigt (fungerar likt ett motgift), så du bör inte avgöra kompatibiliteten mellan läkemedel själv.

Mediciner som förstärker den antikoagulerande effekten inkluderar:

  • svampdödande medel;
  • antiinflammatoriska läkemedel och smärtstillande medel (ibuprofen, alvedon, etc.);
  • antidepressiva medel;
  • läkemedel för att behandla högt blodtryck.

Interaktionen mellan apixaban och statiner har inte rapporterats.

HAS-BLED-score (ett poängsystem utvecklat för att skatta risken för  större blödningar 1 år framåt) bedömer alkoholkonsumtion som en riskfaktor för blödningar. Men tillverkaren tillhandahåller inte att interaktionen mellan apixaban och alkohol har en negativ karaktär. Enligt information från NHS är det farligt att dricka stora mängder, särskilt att hetsdricka, alkohol vid användning av detta läkemedel. 

I patienter med leversjukdomar, magsår eller andra blödningsrubbningar, samt gravida kvinnor, är Eliquis kontraindicerat. En blödningsrubbning kan vara en anledning att vägra använda apixaban eller att anpassa behandlingen. 

Eliquis klassas som ett säkert läkemedel med det utesluter inte möjligheten att drabbas av biverkningar. De vanligaste biverkningarna är anemi, blödningar och illamående. 

Om du inväntar en operation är det viktigt att du meddelar läkaren om att du tar Eliquis för att minska risken för allvarliga konsekvenser på grund av ökad blödning. Mest troligtvis kommer din läkare be dig att tillfälligt sluta ta Eliquis minst 48 timmar innan din operation.

Pradaxa, Eliquis, Xarelto eller Lixiana?

Valet av läkemedel ska anförtros en läkare. Ovanstående mediciner är alla antikoagulantia och fungerar på ett liknande sätt i kroppen.

Men Pradaxas, Eliquis, Xareltos och Lixianas aktiva ingredienser är alla olika. Ibland kan ett specifikt ämne vara lämpligare för en patient. Det möjliggör även säkra byten utan att avbryta behandlingen. 

Övergången från Eliquis till ett annat blodförtunnande medel, eller vice versa, genomförs enkelt genom att byta läkemedlet under nästa schemalagda dostillfälle, med iakttagande av doseringsanvisningarna. Behöver en patient ta vitamin K-antagonister, bör en buffertperiod för samtidig administrering av de två läkemedlen ges i ungefär 2 dagar.